Η εταιρία μας παρέχει 2 έτη, 3 έτη, 5 έτη γραπτής εγγύησης σε όλα τα προϊόντα της και 7 έτη γραπτής εγγύησης σε επιλεγμένα προϊόντα

Άμεση αντικατάσταση χωρίς καμία επιβάρυνση

Ισχύς Εγγύησης

  • Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από τη στιγμή που παραλάβατε το προϊόν
  • Μπορείτε να ζητήσετε πλήρη ή μερική επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων
  • Δεν ισχύει η εγγύηση σε ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση
  • Δεν ισχύει η εγγύηση σε ελαττώματα που προκαλούνται από άτομα επισκευής μη εξουσιοδοτημένα
  • Δεν ισχύει η εγγύηση σε περίπτωση ανώτερης βίας για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο Έμπορος