Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι χρήσης της ιστοσελίδας https://led7.gr

Η Ε.Έ στις 15 Φεβρουαρίου 2016  έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν στους όρους χρήσης τον ευρωπαϊκό φορέα επίλυσης διαφορών και να δώσουν δυνατότητα, μέσω του συνδέσμου (link) επικοινωνίας στους καταναλωτές που επιθυμούν να καταθέσουν μια καταγγελία.

Ο σύνδεσμος αυτός είναι

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους γενικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Έμπορος παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες/ πελάτες και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας  https://led7.gr, καθώς και σύναψη σχέσης αγοράς – πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Διεύθυνση: Αφαίας 25 11147, Γαλάτσι
ΑΦΜ: 107550833

Τ: 210-2222659
e-mail: sales@led7.net

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Έμπορος– ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Πελάτης – όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου την ανασκόπηση, την χρήση των λειτουργιών, δημιουργία παραγγελιών, αγορά εμπορευμάτων, επιστροφή εμπορευμάτων κλπ και τηρεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Γενικοί Όροι  – αναφέρεται στους παρόντες γενικούς όρους. Με την επιλογή οποιοδήποτε αντικειμένου, συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://led7.gr (εκτός από τους παρόντες Γενικούς Όρους) ο Πελάτης συμφωνεί, αποδέχεται πλήρης και δεσμεύεται να τηρεί τους Γενικούς Όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

ΝΠΚ – Νόμος Προστασίας Καταναλωτών

ΝΠΠΔ – Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα  – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται από το Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΝΠΠΔ).

Λογαριασμός– λογαριασμός εγγραφής στην ιστοσελίδα https://led7.gr, που δημιουργήθηκε από Πελάτη με δικό του e-mail και κωδικό πρόσβασης και του επιτρέπει να στείλει παραγγελία/ να συνάψει συμφωνία αγοράς-πώλησης, και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και το ιστορικό κάποιων κινήσεών του.

Παραγγελία– ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελεί φόρμα επικοινωνίας μεταξύ τον Έμπορο και τον Πελάτη, μέσα από το οποίο ο Πελάτης ενημερώνει τον έμπορο για την επιθυμία του να αγοράσει Εμπορεύματα και Υπηρεσίες από το https://led7.gr

Εμπορεύματα και Υπηρεσίες – όλα τα αντικείμενα της συμφωνίας αγοράς-πώλησης.

Συμφωνία αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως – Συμφωνία εξ αποστάσεως μεταξύ τον Έμπορο και τον Πελάτη για την αγορά εμπορευμάτων που ορίζονται από τον δεύτερο στην τιμή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τηρώντας τους παρόντες Γενικούς Όρους. Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, ορίζεται ότι η κάθε μία ξεχωριστή παραγγελία αποτελεί ξεχωριστή συμφωνία εξ αποστάσεως.

Περιεχόμενο – όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνο) τις στατικές εικόνες, δυναμικές εικόνες, κείμενα και/ ή περιεχόμενο Multimedia, σχεδιασμός, λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ., που παρέχονται από τον Έμπορο στον Πελάτη μέσα από οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσον.

Παράδοση – η πραγματική μεταφορά ιδιοκτησίας του παραγγελθέν και πληρωμένου εμπορεύματος.

Κουριερ – καταχωρημένη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο περί ταχυδρομικών υπηρεσιών και εκτελεί την πραγματική παράδοση του αγορασμένου εμπορεύματος σε διεύθυνση που ορίστηκε από τον Πελάτη.

Πληρωμή– η μεταφορά χρημάτων με σκοπό την αγορά εμπορευμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τηρώντας τους Γενικούς Όρους.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.1. Οι Γενικοί Όροι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Πελάτες του  https://led7.gr

4.2. Οι Γενικοί Όροι μπορούν να μετατρέπονται μονομερώς ανά πάσα στιγμή από τον Έμπορο ο οποίος θα ενημερώσει τους Πελάτες με δημοσίευση των αλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι Πελάτες υποχρεούνται να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές σε κάθε επίσκεψη.

4.3. Κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι ο Πελάτης γνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τους Γενικούς Όρους απόλυτα και δίνει ρητή συγκατάθεσή για την σύναψη συμφωνιών εξ αποστάσεως.

4.4. Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχόμενό του, ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για όλες τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι πράξεις ή/και απραξία του στον Έμπορο ή σε τρίτους.

4.5. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή με κάποιους από αυτούς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων.

4.6. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει την συγκατάθεσή του με τους Γενικούς Όρους σε περίπτωση που δεν έχει υποχρεώσεις προς την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ και δεν έχει γίνει έναρξη συμφωνίας αγοράς-πώλησης.

4.7. Με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει κλείσει τα δεκαοκτώ χρόνια και ότι τα στοιχεία που παρέχονται από αυτών είναι αληθείς. Ο Πελάτης είναι ποινικώς υπεύθυνος για την χρήση ψευδών στοιχείων.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5.1. Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ προσπαθεί να διατηρεί την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στον Πελάτη μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.2. Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ δεν δεσμεύεται για πληρότητα των πληροφοριών.

5.3. Η εικόνες των προϊόντων είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αναζητεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον Έμπορο για τέτοιες αντιστοιχίες.

5.4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά λάθη, ανακρίβειες στην περιγραφή ή στις φωτογραφίες των προϊόντων ή στις τιμές των προϊόντων, καθώς και για τυχόν εξωτερικές παραβιάσεις παρά τις προσπάθειές μας. Εάν εντοπίσετε κάτι από τα παραπάνω, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε.

5.5. Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχουν λάθη.

5.6. Υπάρχει περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες και την προστασία δεδομένων σε ιστοσελίδες της οποίες δεν διαχειρίζεται.

5.7. Το https://led7.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της προκύψουν ζημίες για τον Πελάτη που επιβάλλουν επισκευές. Όλα τα έξοδα για τέτοιου τύπου επισκευές και αφαίρεση ζημιών επιβαρύνουν τον Πελάτη.

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

6.1. Οι Πελάτες χρησιμοποιούν την διασύνδεση στο https://led7.gr, για να συνάψουν συμφωνίες αγοράς-πώλησης για τα εμπορεύματα που προσφέρονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.2. Η συμφωνία αυτή είναι στα ελληνικά και αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους που είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://led7.gr. Οι λεπτομέρειες της κάθε συμφωνίας αναγράφονται σε κάθε παραγγελία που επιβεβαιώθηκε από τον Πελάτη.

6.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας είναι ο Έμπορος και ο Πελάτης με τα στοιχεία που έδωσε στην εγγραφή της παραγγελίας.

6.4. Ο Πελάτης στέλνει παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με την οποία εκδηλώνει την επιθυμία του να λάβει το αντίστοιχο Εμπόρευμα ή υπηρεσία από τον Έμπορο έναντι αμοιβής.

6.5. Ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου ότι έχει λάβει την παραγγελία, το οποίο δεν σημαίνει ότι η παραγγελία έχει γίνει δεκτή ή ότι ο Έμπορος έχε δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο.

6.6. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει όλα τα Εμπορεύματα ή υπηρεσίες της παραγγελίας λόγο εξάντλησης της ποσότητας, αλλαγή τιμών ή και για άλλο λόγο κατά τη κρίση του. Σε κάθε περίπτωση, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου. Σε αυτή τη περίπτωση η μόνη δέσμευση του Εμπόρου είναι να επιστρέψει την αξία που ενδέχεται να έχει ήδη προπληρωθεί για το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

6.7. Η σύναψη της συμφωνίας αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ τον Έμπορο και τον Πελάτη θεωρείται ότι έγινε όταν ο Πελάτης έλαβε ηλεκτρονικά πληροφορίες ότι ο Έμπορος είναι έτοιμος να αποστείλει το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

6.8. Η ενημέρωση για την σύναψη της συμφωνίας και η επιβεβαίωση για την παραλαβή της θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι παραλήπτες έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

6.9. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα στις διευθύνσεις που ορίστηκαν από τους Χρήστες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβείς ή ασαφείς στοιχείων.

6.10. Σε περίπτωση που Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία έχει προπληρωθεί από τον Πελάτη αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί από τον Έμπορο, ο Έμπορος θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα επιστρέψει την προπληρωμή για το Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία μέσα σε 7 (επτά) ημέρες από την ημερομηνία που ο Έμπορος εντόπισε το γεγονός ή από την ημερομηνία που ο Πελάτης εξέφρασε ρητά την επιθυμία του για λήξη της Συμφωνίας.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

7.1. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελία για τα εμπορεύματα και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το  https://led7.gr ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς να έχει κάνει εγγραφή, ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.

7.2. Με την αποστολή της Παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι ενημερωμένες και πλήρη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.

7.3. Η καρτέλα κάθε προϊόντος δείχνει την κατάσταση της διαθεσιμότητας – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Υπάρχει περίπτωση μετά την αποστολή της παραγγελίας και πριν την ενημέρωση του συστήματος οι ποσότητες κάποιον προϊόντων να έχουν εξαντληθεί. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Έμπορος θα στείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Πελάτη.

7.4. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δίνει την συγκατάθεσή του να λάβει ενημέρωση από τον Έμπορο με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο σχετικά με την διαθεσιμότητα, τις τιμές και τον χρόνο παράδοσης.

7.5. Ο Έμπορος μπορεί να αποφασίσει μονομερώς να μην εκτελέσει την παραγγελία ή μέρος αυτής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της εκτέλεσης δεν δημιουργεί ευθύνη στα συμβαλλόμενα μέρη για ζημίες που προκλήθηκαν στις παρακάτω περιπτώσεις:

– ανακριβείς ή ελλιπείς στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη

– οι πράξεις του Πελάτη μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία στον Έμπορο ή συνεργάτες του

– δεν υπάρχει διαθεσιμότητα

– πραγματοποιήθηκε χρηματική συναλλαγή χωρίς όμως να γίνει παραλαβή των χρημάτων σε λογαριασμό του Εμπόρου

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

8.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την Συμφωνία αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως χωρίς να ενημερώσει για το λόγο και χωρίς να επιβαρύνεται με αποζημιώσεις και ρήτρες μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που δεν είναι ο μεταφορέας και ορίστηκε από τον Πελάτη έχει μπει σε κατάσταση ιδιοκτησίας του τελευταίου εμπορεύματος, όταν υπάρχει συμφωνία για πολλά εμπορεύματα με μία παραγγελία.

8.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα απόρριψης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει το https://led7.gr για την απόφασή του, στέλνοντας ξεκάθαρη δήλωση μέσα από την φόρμα απόρριψης στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και αριθμό παραγγελίας.

8.3. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προπληρωμένο εμπόρευμα μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης απόρριψης.

8.4. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, ο Έμπορος  επιστρέφει όλα τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από τον Πελάτη καθώς και τα έξοδα αποστολής μέχρι 14 ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης απόρριψης του Πελάτη.

8.5. Ε επιστροφή των πληρωμών γίνεται ως εξής:

– πληρωμές που έγιναν με χρεωστική η πιστωτική κάρτα επιστρέφονται στον λογαριασμό από τον οποίον έχει γίνει η πληρωμή.

– πληρωμές που έγιναν με αντικαταβολή επιστρέφονται σε λογαριασμό τραπέζης που ορίζεται από τον Πελάτη.

8.6. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, όταν ο Έμπορος δεν έχει προτείνει να αναλάβει την μεταφορά του εμπορεύματος, μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή της πληρωμής μέχρι να παραλάβει το εμπόρευμα ή κάποιο αποδεικτικό από τον Πελάτη ότι το εμπόρευμα έχει σταλεί.

8.7. Τα έξοδα μεταφοράς στην επιστροφή εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον Πελάτη.

8.8. Δικαίωμα επιστροφής εμπορευμάτων έχουν μόνο οι καταναλωτές κατά την έννοια του ΝΠΚ.

8.9. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική συσκευασία και μαζί με όλα τα έγγραφα. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας για περισσότερο από ένα εμπόρευμα της ίδιας μάρκας, ο Πελάτης μπορεί να ανοίξει μόνο ένα προϊόν. Τα υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν σε άθικτη συσκευασία.

8.10. Το δικαίωμα απόρριψης δεν αφορά προϊόντα που επιστρέφονται με κακή εμφάνιση, συμπεριλαμβανόμενου (αλλά όχι μόνο) φθορές, χαλασμένη συσκευασία, κλπ. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα Επιστροφής προϊόντων σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

9.1. Όλοι οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα  https://led7.gr.

9.2. Η εγγραφή παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς εγγραφή λογαριασμού.

9.3. Όλες οι τιμές Εμπορευμάτων  είναι σε ευρώ (EUR) και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις υπόλοιπες εισφορές βάσει νόμου.

9.4. Οι εκπτώσεις πελατών δεν ισχύουν για προϊόντα προσφοράς ή προϊόντα με χαμηλωμένες τιμές.

9.5. Πριν τη εγγραφή, κάθε Πελάτης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς ‘Όρους.

9.6. Στην εγγραφή κάθε παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παράδοσης Εμπορευμάτων/ υπηρεσιών. Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποτυχία παράδοσης Παραγγελιών λόγω ελλιπείς ή λανθασμένων στοιχείων.

9.7. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή μεταφοράς μέσω τραπέζης, ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τραπεζικά έξοδα, αμοιβές και επιπλέον πληρωμές που έκανε ο Πελάτης σχετικά με την συναλλαγή. Όλα τα παραπάνω έξοδα επιβαρύνουν τον Πελάτη.

9.8. Η ιστοσελίδα https://led7.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του Πελάτη σε εγγραφή Παραγγελίας ή σε κάποιον από τους τρόπους πληρωμής εάν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εις βάρος του και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη περιορισμένη πρόσβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

9.9. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια στις συγκεκριμένες ενότητες για τα Εμπορεύματα που προσφέρει το https://led7.gr . Σχόλια με ακατάλληλο περιεχόμενο θα αφαιρούνται από την ιστοσελίδα. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς να πρέπει να δίνει απολογισμό για αυτό.

9.10. Η επικοινωνία μεταξύ των Πελάτη και τον Έμπορο γίνεται με τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην  ιστοσελίδα ή μέσω της φόρμας για άμεση επικοινωνία.

9.11. Κατά την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να δώσει την συγκατάθεση του να λαμβάνει ηλεκτρονικό newsletter. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter, μπορεί να δηλώσει την απόρριψή του μέσα από το σύνδεσμο απόρριψης που βρίσκεται στο περιεχόμενο κάθε newsletter ή με άμεση επικοινωνία στο sales@led7.net. Η απόρριψη του newsletter δεν αποτελεί απόρριψη των παρόντων Γενικών Όρων.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

10.1. Όλες οι τιμές των Εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα είναι τελικές σε ευρώ (EUR) και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις υπόλοιπες εισφορές βάσει νόμου.

10.2. Κατά την δημιουργία της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

–  Πληρωμή τοις μετρητοίς με αντικαταβολή – ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την συνολικά αξία της παραγγελίας στην παράδοση των εμπορευμάτων απο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

–  Πληρωμή μέσω τραπέζης – ο Πελάτης πληρώνει την συνολική αξία της παραγγελίας μέσω τραπέζης στο λογαριασμό της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ με αιτία πληρωμής τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία. Μετά την παραλαβή της πληρωμής στο λογαριασμό της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.

–  Πληρωμή μέσω epay – μετά την παραλαβή της συνολικής αξίας της παραγγελίας στον λογαριασμό της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.

–  Πληρωμή με τραπεζική κάρτα – μετά την παραλαβή της συνολικής αξίας της παραγγελίας στον λογαριασμό της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.

10.3. Για κάθε συμφωνία εξ αποστάσεως, ο Πελάτης υποχρεούται να δώσει τα πλήρεις στοιχεία του και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση παραστατικού βάσει νόμου.

10.4. Ο Έμπορος εκδίδει παραστατικό στον Πελάτη βάσει των πληροφοριών που έχει προσκομίσει ο Πελάτης σε κάθε συμφωνία εξ αποστάσεως.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

11.1. Ο Έμπορος πρέπει να παραδώσει τα Εμπορεύματα  της παραγγελίας σε διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται από τον Πελάτη ή σε γραφείο εταιρείας κούριερ έναντι εξόφλησης ή μετά από προπληρωμή.

11.2. Ο Έμπορος υποχρεούται να εξασφαλίσει κατάλληλη συσκευασία για την ασφαλείς μεταφορά των εμπορευμάτων και των σχετικών παραστατικών.

11.3. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσει ο μεταφορέας ή τρίτους.

11.4. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένη ή ανακριβείς εκτέλεση της παραγγελίας εάν ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβείς στοιχεία.

11.5. Ο χρόνος παράδοσης επιβεβαιωμένης και προπληρωμένης παραγγελίας είναι από 24 ώρες έως 7 ήμερες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, εφόσον το εμπόρευμα είναι διαθέσιμο. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση επίσημων αργιών ή/ και μη εργάσιμες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση εξαντλημένης ποσότητας, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη για το πιθανό χρόνο παράδοσης και θα του δώσει την επιλογή να δεχτεί τον καινούριο χρόνο παράδοσης, να του επιστρέψει την αξία των μη διαθέσιμων προϊόντων, αλλαγή με παρόμοια διαθέσιμα προϊόντα ή αλλαγή με άλλα διαθέσιμα προϊόντα.

11.6. Η https://led7.gr μπορεί να ζητήσει επιπλέον επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail. Σε περίπτωση έλλειψη επιβεβαίωσης από τον Πελάτη, η Παραγγελία θεωρείτε ακυρωμένη. .

11.7. Στην παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη πρόσωπο πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα Εμπορεύματα για τυχόν εξωτερικά ορατά προβλήματα, φθορές κλπ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ζημίες στην παραλαβή, ο Πελάτης πρέπει να τις αναγράψει με την παρουσία του μεταφορέα και να ενημερώσει άμεσα την ομάδα του https://led7.gr στο τηλέφωνο 210 2222 659.

11.9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από την πλευρά του Πελάτη στην παραλαβή, όλες οι μετέπειτα αιτήσεις για ελλείψεις, ορατές φθορές παύουν να ισχύουν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1. Το περιεχόμενο, τα κείμενα, τα λογότυπα, όλες οι γραφικές εικόνες, επιγραφές, σήματα, περιεχόμενο Multimedia της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του  https://led7.gr

12.2. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράφει, διαδίδει, δημοσιεύει, αλλάζει, παρέχει σε τρίτους, μεταφέρει, πουλάει το Περιεχόμενο του  https://led7.gr χωρίς την ρητή συγκατάθεση του τελευταίου.

12.3. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς που δεν είναι σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.1. Οι Πελάτες φέρουν την ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης και τον λογαριασμό.

13.2. Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που δίνει στον Έμπορο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την επιπλέον συγκατάθεση του Πελάτη, για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενου την άμεση επικοινωνία με των Πελάτη για προωθητικούς λόγους.

13.3. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που έχει δώσει στον Έμπορο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, δημοσιευθούν, διαδοθούν, αλλαχθούν.

13.4. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία εξ αποστάσεως χωρίς την συγκατάθεση του Εμπόρου.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της https://led7.gr έχουν νόμιμη εγγύηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της εμπορικής πολιτικής του καταστήματος, τα προϊόντα είναι καινούρια

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής, όπως αναγράφεται στην ενότητα Επιστροφές στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων μεταφέρεται με την παράδοση στον Πελάτη μετά την πληρωμή της συνολικής τους αξίας. Η παράδοση των Εμπορευμάτων επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του Πελάτη στο παραστατικό μεταφοράς που παραδόθηκε από την εταιρεία κούριερ ή από εκπρόσωπο του Εμπόρου.

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΩΤΉΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ

17.1 Όλοι οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα δημοσίευσης σχολιών και αξιολογήσεων των προϊόντων στα ελληνικά. Η ομάδα του https://led7.gr θα τα δημοσιεύσει μετά από έλεγχο του περιεχομένου.

Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις πρέπει να περιέχουν αντικειμενική άποψη, που βασίζεται σε άμεσες εντυπώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων που σχηματίστηκαν κατά την χρήση τους.

17.2. Σχόλια και αξιολογήσεις που δεν αφορούν τα προϊόντα δεν θα δημοσιεύονται.

17.3. Σχόλια και αξιολογήσεις με ακατάλληλο και μην ανεκτικό περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου, δεν θα δημοσιεύονται.

17.4. Σχόλια και αξιολογήσεις που περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα ανταγωνιστών σε σύγκρουση με την εμπορική δεοντολογία, δεν θα δημοσιεύονται.

17.5. Σχόλια και αξιολογήσεις που περιέχουν συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες με παρόμοια εμπορική δραστηριότητα δεν θα δημοσιεύονται.

17.6. Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις δεν πρέπει να αφορούν τις τιμές, τις προσφορές, τις παραγγελίες και την εκτέλεσή τους.

17.7. Τα δημοσιευμένα σχόλια και αξιολογήσεις περιέχουν το αρχικό περιεχόμενο όπως στάλθηκε από τον χρήστη.

17.8. Ο Έμπορος αποκτάει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, αλλάζει, προσαρμόζει, μεταφράζει και διανέμει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις που έχει λάβει.

17.9. Ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με παράπονα, μπορείτε να στέλνετε στο sales@led7.net

 1. ΕΥΘΥΝΗ

18.1 Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ή τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση ανώτερης βίας για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο Έμπορος.

18.2. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ευθύνη του Εμπόρου είναι περιορισμένη και δεν ξεπερνάει την αξία του προπληρωμένο Εμπορεύματος της Παραγγελίας.

18.3. Το Διαδίκτυο δεν αποτελεί προστατευμένο περιβάλλον χωρίς σφάλματα και ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση τεχνικών βλαβών που μπορεί να οδηγήσουν σε μετακίνηση ή δημοσίευση λανθασμένων πληροφοριών, ο Έμπορος θα ειδοποιήσει τον Πελάτη πριν από την αποστολή της παραγγελίας.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους τρόπους χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών από την πλευρά μας, καθώς και για το δικαίωμά σας να ελέγχετε αυτές τις δραστηριότητες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.).

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας έχετε δώσει: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, για να ασκούμε τις δραστηριότητές μας.  Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων για την βάση μας είναι:

 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κύριες δραστηριότητες, οι στόχοι και οι λόγοι που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μας δίνουν την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες, τα νέα μας και τα επερχόμενα γεγονότα, τις αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και την εταιρική πολιτική. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να βρίσκεστε στην λίστα διευθύνσεών μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να διαγραφείτε.

Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο που προβλέπεται από το νόμο. Ο χρόνος αποθήκευσης καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους απαιτούνται. Μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Η https://led7.gr δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η https://led7.gr χρησιμοποιεί διάφορα cookies για να δώσει πρόσβαση στους χρήστες σε βασικές υπηρεσίες, να αυξάνει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να προβάλει διαφημίσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα.  Τα cookies που χρησιμοποιεί στον ιστότοπο https://led7.gr, έχουν ως βασική χρήση:

– Την δυνατότητα δημιουργίας και αναγνώρισης λογαριασμού χρήστη

– Την διευκόλυνση τον χρηστών στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα και στις online αγορές

– Την αποθήκευση των προϊόντων στο καλάθι αγορών

– Την προβολή κατάλληλων και ενδιαφερουσών διαφημίσεων

– Την αποθήκευσή των προϊόντων που βλέπουν οι χρήστες για την πιο γρήγορη επιστροφή σε αυτά.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, tablet ή τηλέφωνο). Τα cookies δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στα αρχεία σας, ούτε να αυξάνουν το ρίσκο για ιούς στην συσκευή σας.

Είδη cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας.

Αυστηρά απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies έχουν μεγάλη σημασία για την ιστοσελίδα μας. Σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε πλοήγηση και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες, που επιτρέπουν την λειτουργία της ιστοσελίδας.

Cookies παραγωγικότητας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίων οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Δίνουν πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τον χρόνο που πέρασαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα και βοηθούν για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των επισκέψεων σας στην ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε το όνομα χρήστη σας και την προτίμηση γλώσσας για την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Η αποθήκευση των προτιμήσεών σας μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες με πιο πλούσια και πιο προσωποποιημένα χαρακτηριστικά.

Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και την δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών και προσφορών.

Περιορισμός και διαγραφή των cookies.

Οι επιλογές κάθε προγράμματος περιήγησης δίνουν δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies. Εάν περιορίσετε ή διαγράψετε τα cookies, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες στην πλοήγηση και να περιορίσει την πρόσβασή σας σε κάποιες λειτουργίες.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η https://led7.gr δεν ευθύνεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google+, το YouTube, το Twitter κ.λπ.. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των ιστότοπων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ        

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς ανά πάσα στιγμή:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά: 210-2222 659
Με Email: sales@led7.net

 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά καιρούς να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Προστασίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 1. ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

20.1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για μην εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας εάν αυτή η μην εκπλήρωση οφείλεται σε ανώτερη βία. Περιπτώσεις ανώτερης βίας θεωρούνται οι περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

20.2. Εάν μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία του περιστατικού αυτό δεν έχει σταματήσει, κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να ενημερώσει το άλλο μέρος ότι καταγγείλει την συμφωνία χωρίς να χρωστάει οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που μπορούν να προκύψουν μεταξύ του  https://led7.gr και τους Πελάτες, θα επιλύονται με φιλικό διακανονισμό ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ειδικές τιμές για επαγγελματίες.

Wikipedia: LED